top of page

Dykkeroperationer

Polar Dive udfører alle gængse typer dykkeroperationer ned til 25 meters dybde. Virksomheden og uddannelserne understøtter dykkerarbejde ned til 50 meter, dog tilsiger dykkerlovgivningen deko- eller behandlingskammer ved dyk dybere end 25 meter. Der er p.t. ingen kamre tilgængelige i Grønland.

SCUBA-dyk er i sagens natur korte (dykkeren bærer luftbeholderen på ryggen), men til gengæld ultra fleksibel. Typisk nede-tid: 45 til 75 minutter af gangen, afhængig af dybde og kulde. 

Gængse typer dykkeropgaver indenfor SCUBA-dyk inkluderer, men er ikke begrænset til:

- Visuelle inspektioner

- Detaljerede inspektioner

- Af- samt påmontage af let grad, herunder brug af håndværktøjer

* Samtlige SCUBA-dyk har video, lys og kommunikation til dykker.

Under tungdykkeropgaver forsynes dykkeren med luft fra en bank i overfladen via umbilica'en, og er konstant omgivet af varmt vand. Ned til 9 meter er dykkertiden derfor udelukkende begrænset af dykkerens erfaring og fysiske tilstand. Ofte kan dykkeren være neddykket mellem 4 til 8 timer.

Tungdykkeren bærer, hos Polar Dive, altid stålhjelm (Kirby Morgan).

Gængse typer tungdykkeropgaver inkluderer, men er ikke begrænset til:

- Inspektioner i alle grader, samt på- og afmontage med almindeligt håndværktøj.

- Brug af termisk lanse (flamme) for afskæringer.

- Brug af højtrykshydraulisk værktøj, herunder slagnøgler, vinkelslibere, boremaskiner m.m.

- Højtryksrensning af fx skrog og propeller.

- Svejseopgaver.

*Bortset fra skæreopgaver med termisk lanse og svejseopgaver, er dykkene forsynet med video til overflade. Der er altid kommunikation og lys.

bottom of page