top of page

Reference - 2017-2020

Sikuki - Nuuk Harbour

Opgaver på hjemmebanen. Polar Dive har stor glæde af et nært samarbejde med Sikuki , Nuuk Harbour. Herunder er specifikt udført:
- Inspektionsopgaver af varierende art; bøjer, flydebroer, havneanlæg m.m.

- Anlægsopgaver, herunder montage af 2 x 10 meter betonflydebro, fikseret installation (HEB-bjælker).

- Udskiftning af lejdere.

- Hæveopgaver; fra 16 fods joller til 55 fods kuttere.

- Opsamling samt re-montage af cylindriske fendere.

Grønlands selvstyre

Opgaver på kysten. 

- Inspektionsopgaver af havneanlæg, herunder både visuelle samt detaljerede inspektioner.

- Entreprenøropgave; montage af fenderpakker, Qasigiannguit 2017/2018.

- Entreprenøropgave; udskiftning af beslag for anoder, samt udskiftning af anoder, Qasigainnguit og Aasiaat 2017/2018

- Ad-hoc reparation af udvalgte emner, pontonbro, Arsuk 2018. 

Orbicon Arctic

- Assisterende SCUBA-dykning for Orbicon Arctic ved udfærdigelse af naturkonsekvensanalyse, Paamiut, 2018.

- Det samme for udvalgte punkter ud for Nuuk havn, 2018.

COWI

Indledende tilstandsvurdering af Havneanlægget i Grønnedal, 2017.

Forsvarets ejendomsstyrelse

Renovering af havneanlægget i Grønnedal, 2018. Montage af indskudsbrædder og opankring af pontonbro.

Samarbejde med klasseselskaber

- Inspektioner af Royal Arctic Line fartøjer i Nuuk havn, i tæt samarbejde med DNV repræsentant, 2018.

- Inspektioner og tætningsopgaver af større udenlandsk fritidsfartøj, grundstødt i Sydgrønland, sensommeren 2018, samt udførerende kontroldykker ved inddokning i mobilt, flydende hæve/sænke-dock. 

bottom of page